Praktijk Analyse & Advies

Speciaal voor vragen over de bedrijfsvoering van uw gezondheidscentrum of praktijk, het rendement of vragen verbonden aan praktijkopvolging leveren wij Praktijk Analyse & Advies.

Met een eigen team van specialisten zijn wij steeds in staat om voor u een gekwalificeerde gesprekspartner te bieden. Financiële expertise, data-analyse op basis van Business Intelligence, patiënten-tevredenheidsonderzoek en expertise over Praktijkopvolging 2.0 hebben wij beschikbaar om u nader te kunnen adviseren.

Wij bieden u de mogelijkheid om een eerste verkennend gesprek te voeren met één van onze praktijkadviseurs.

Op basis van dit eerste gesprek kunnen wij u, als daar aanleiding toe is, een voorstel doen voor verdere ondersteuning, toegespitst op uw vraagstuk. Die ondersteuning kan variëren van hulp bij het doorvoeren van één concrete verbetermaatregel in de organisatie van uw praktijk tot de volledige begeleiding bij praktijkoverdracht.

Interesse in een verkennend gesprek?