Innovatieve projecten

Vanuit ANW Nederland is projectondersteuning mogelijk bij het toekomstbestendig organiseren van bereikbaarheidsdiensten. Vanuit jarenlange ervaring in de (ouderen)zorg bieden wij expertise om tot nieuwe regionale samenwerkingsvormen te komen.

Met een eigen team van specialisten zijn wij steeds in staat om voor u een gekwalificeerde gesprekspartner te bieden.

Uiteraard is het mogelijk om een eerste verkennend gesprek te voeren met één van onze adviseurs. Op basis van dit eerste gesprek kunnen wij u, als daar aanleiding toe is, een voorstel doen voor verdere ondersteuning, toegespitst op uw vraagstuk.

Meer weten over deze projectondersteuning?