Consultatie specialist ouderengeneeskunde voor Huisartsenposten

Soms is het goed om als huisartsenpost of crisisdienst in de GGZ terug te kunnen vallen op de expertise van een specialist ouderengeneeskunde.

Onze specialisten ouderengeneeskunde zijn (telefonisch) beschikbaar voor consultatie.

Meer weten over deze consultatie?